หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
     
 
 

 
 
ประชาชนในตำบลห้วยใหญ่ ส่วนใหญ่นับบถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และประชาชนในตำบลมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในตำบลมีการทำการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำนา มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านวังโพรง หมู่ที่ 2

โรงเรียนสระงาม หมู่ที่ 4
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนสระงาม หมู่ที่ 4
โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3
ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3
 
 

วัดหนองแก้ว หมู่ที่ 1

วัดสระงาม หมู่ที่ 4
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสระงาม
    หมู่ที่ 4
 
 

สถานีตำรวจ / ป้อมยาม จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 84 คน

ตำรวจสายตรวจประจำตำบล จำนวน 2 นาย

ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 210 คน
 
ตำบลห้วยใหญ่ มีการจัดงานตามประเพณี ดังนี้

ประเพณีวันสงกรานต์

ประเพณีวันผู้สูงอายุ

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-879-040
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10