หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-879-040
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
สื่อประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สื่อประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับ เรื่อง สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
โครงการอบรมคุณธรมม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 134  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10