หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน มิถุนายน) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน มิถุนายน 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน พฤษภาคม) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน พฤษภาคม 2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563) [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม 2563) [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)