หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นิติกร ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2