หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 544  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 243  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน - อาวุโส [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นิติกร ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2