หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยใหญ่ [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)