หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนยตำบลห้วยใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)