หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
     
 
 

 

 
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติด ต้นกล้านำคุณธรรม ด้วยพลังบวร รุ่นที่ 8/2562 โรงเรียนสระงาม  
 

วันที่ 24 - 26 มิถุนายน  2562 โรงเรียนสระงามร่วมกับ เครือข่ายกล้าคุณธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษาะชีวิตนักเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติด

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562