หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
 
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายชฎากร วารินสะอาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ นางจิลัดดา คชสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งต้องขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ที่ได้มอบความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 08.14 น. โดย คุณ สิริรัตน์ เทวัน

ผู้เข้าชม 9 ท่าน