ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยใหญ่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256381,22087,09575,522---------243,837
256281,412125,02092,759177,429148,226106,984113,25687,06173,04179,88759,24681,5731,225,894
2561---2823,8071,21760310,6001,6751,89144,053148,188212,316
ยอดยกมาตั้งแต่ 30 ส.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,682,047
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี