หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-879-040
 
 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลห้วยใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ตำบลห้วยใหญ่เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอท่าตะโก มีกำนันคนแรกมีบรรดาศักดิ์ เป็นขุนเรียกว่า ขุนห้วยใหญ่ และปี พ.ศ. 2482 ตำบลห้วยใหญ่ได้ขึ้นอยู่กับอำเภอชุมแสง มี 22 หมู่บ้าน
 
 
ในปี พ.ศ. 2489 ตำบลห้วยใหญ่ ได้ขึ้นเขตการปกครองของกิ่งอำเภอหนองบัว
 
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองบัว อยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 52 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 26.55 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระเจา ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
 
 
 
ตำบลห้วยใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มดินเหนียว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีคลองห้วยใหญ่ คลองห้วยเขียง เป็นคลองสายหลักไหลผ่านกลางพื้นที่ เหมาะแก่การผลิตพืชผลทางการเกษตร มีถนน ทางหลวง (หมายเลข 225) เส้นทางระหว่างอำเภอชุมแสง - อำเภอหนองบัว ผ่านพื้นที่ตำบลในแนวทิศตะวันตก - ทิศตะวันออก
 
   
ตำบลห้วยใหญ่ มีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 37 องศาเซลเซียส ในบางปีอาจมีอุณหภูมิถึง 40 องศาเซลเซียส
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม แต่อาจเกิดฝนทิ้งช่วงในบางปี มีปริมาณน้ำฝนแต่ละปีเฉลี่ยไม่เท่ากัน
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนมกราคม อากาศแปรปรวนทำให้อุณหภูมิในช่วงนี้ไม่แน่นอน
 
     
การเกษตร ประชากรประกอบอาชีพหลากหลายกันไป แยกได้ดังนี้

อาชีพทำนา คิดเป็นร้อยละ 78

อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 14

อาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5

อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 2

อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 1
  การประมง
 
ประชากรมีการเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มิได้มีการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลัก หรือค้าขาย
  การปศุสัตว์
 
ประชากรมีการเลี้ยงโค ,สุกร , เป็ด และไก่ เป็นอาชีพเสริม
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,650 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,280 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30

หญิง จำนวน 1,370 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 982 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 99.81 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองแก้ว 335 388 723 257  
2   บ้านวังโพรง 290 276 566 177
  3   บ้านหนองคล่อ 123 140 263 119  
4   บ้านสระงาม 252 281 533 198
  5   บ้านไผ่ขาด 135 130 265 98  
6   บ้านดง 145 155 300 133
    รวม 1,280 1,370 2,650 982
 
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10